FACEBOOK :: INTERNÍ STRÁNKY :: ODKAZY :: KE STAŽENÍ   

O NÁS
REALITNÍ SLUŽBY
PORADENSKÉ SLUŽBY
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
EKONOMICKE PORADENSTVÍ
CENÍK SLUŽEB
REFERENCE
KONTAKT

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

OBLAST PROVOZNÍ

  • vedení evidence vlastníků a nájemců bytů a nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek;
  • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor včetně odečtů energií a médií;
  • zajištění pravidelného úklidu a údržby společných prostor domů, chodníků a zelených ploch.

OBLAST STAVEBNĚ - TECHNICKÁ

  • technické prohlídky, odborná posouzení včetně revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a právních předpisů;
  • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen;
  • technický management (periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav).

OBLAST EKONOMICKÁ

  • předpis a kontrola plateb nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor, včetně vyúčtování;
  • vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní;
  • ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech a výdajích v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů).

 © 2017 Havlík & Partners s. r. o.